IYENGAR YOGA är ett omfattande och noga utvecklat system bestående av två huvudkomponenter asanas/ställningar och pranayamas/andningsövnigar som  tillsammans är en enastående metod för fysisk och mental hälsa. Det bästa sättet att få en uppfattning om Iyengar yoga är att pröva det. Här följer en kortfattad beskrivning: 
En aktiv och dynamisk yogaform som verkar stärkande på hela det kroppsliga systemet, ger styrka och uthållighet att möta vardagens utmaningar samtidigt som sinnet får lugn och ro.
Är tillgängligt för alla människor oavsett ålder - övningarna kan anpassas till elevens förutsättningar.
Vid behov används stödutrustning som klotsar, bälten, filtar mm. Vid stela muskler, leder eller andra problem får kroppen hjälp att komma rätt i ställningen och utvecklas i rätt riktning. Detta leder till att kroppen kan öppna sig bättre, cirkulationen får bättre genomströmning och den helande processen kan komma igång. 

Precision - detaljerade instruktioner kring varje ställning, med siktet inställt på kroppens raka linjer för att uppnå balans och harmoni i rörelsen. Kroppsmedvetenheten ökar succesivt och en mental upplevelse av koncentrerad närvaro infinner sig.
Alignment - träning med att uppnå kroppens raka linjer i ställningarna inspirerar till bättre kroppshållning i framförallt stående och sittande positon samt ger en ökad kroppsuppfattning och effekt på fysisk och mental nivå. 
Sekvensering - systematisering och klassifikation av asanas/ställningar, innebär att ställningarna har utarbetats i en bestämd ordningsföljd och bestämd gruppering så att kroppen får ett ackumulerat utbyte av övningarna. En yogalektion skall vara planlagd för utövarens nivå.   

B.K.S Iyengar       19181214-20140820
Grundaren till Iyengaryoga,  ägnade hela sitt liv till att utforska yogans möjligheter och göra den tillgänlig  för alla människor att ta del av hans lära. Grunden finns i den klassiska yogatradionen och bygger på den klassiska astangayogan, dvs yogafilosofins 8 steg, som beskrivs av den indiske vise mannen Patanjali i Yoga Sutras för omkring 2000 år sedan.

B K S Iyengars dotter Geeta Iyengar och son Prashant Iyengar fortsätter att driva centret i Poona, som är mycket välbesökt av människor från många delar av världen.
B K S Iyengar var vida känd och hade en ledande positon inom yogans värld.